Ministerstwo Finansów oraz Krajowa Administracja Skarbowa inicjują serię ogólnopolskich spotkań online, mających na celu wprowadzenie mikroprzedsiębiorców w świat Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Ten nowoczesny system, obecnie dostępny fakultatywnie, stanie się obligatoryjny dla przedsiębiorców zwolnionych z VAT od 1 stycznia 2025 roku, z ogólnym obowiązkiem wystawiania ustrukturyzowanych faktur od 1 lipca 2024 roku.

Logowanie do KSeF różni się w zależności od statusu użytkownika – osoby fizyczne mogą korzystać z Profilu Zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podczas gdy podmioty gospodarcze mają możliwość użycia kwalifikowanej pieczęci elektronicznej. Warto zauważyć, że pierwsze logowanie umożliwia wygenerowanie tokena, co jest praktycznym ułatwieniem dla użytkowników oprogramowania komercyjnego.

Dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą dostępna jest aplikacja e-mikrofirma, zintegrowana z KSeF. Umożliwia ona łatwe wystawianie i odbieranie faktur, a także ich przenoszenie do ewidencji VAT. Aplikacja dostępna jest poprzez e-Urząd Skarbowy, z logowaniem przez login.gov.pl (Profil Zaufany) lub aplikację mObywatel.

Podmioty gospodarcze mogą korzystać z KSeF bez zgłaszania w urzędzie skarbowym, jeżeli posiadają elektroniczną pieczęć kwalifikowaną. W przypadku jej braku, konieczne jest wskazanie osoby fizycznej uprawnionej do zarządzania systemem przez złożenie zawiadomienia ZAW-FA.

Ważnym elementem wsparcia dla przedsiębiorców są bezpłatne webinaria „”Środy z KSeF””. Spotkania te, organizowane przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową, odbywają się w każdą środę od połowy listopada do połowy grudnia. Eksperci podczas tych sesji omawiają m.in. nowe zasady fakturowania, proces uwierzytelniania w KSeF, różnice między fakturami elektronicznymi a e-Fakturami, a także dostępne bezpłatne narzędzia KSeF.

Dodatkowe informacje na temat spotkań, w tym godziny i linki do webinariów, można znaleźć na stronach internetowych izb administracji skarbowej oraz urzędów skarbowych.

Źródło: https://www.pomorskie.kas.gov.pl/

Archiwum: luty 2024