NCT: Serce Urbanistycznej Przemiany Tczewa

Nowe Centrum Usługowe (NCT), zlokalizowane w strategicznym punkcie Tczewa, blisko głównych arterii komunikacyjnych i historycznego centrum, zapowiada nową erę w rozwoju miasta. Teren ten, wcześniej wykorzystywany przez wojsko, zostanie przekształcony w dynamiczne centrum usług, pracy i wypoczynku, tworząc unikalną przestrzeń dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.

Wizja i Cel NCT

Głównym celem NCT jest stworzenie przestrzeni, która harmonijnie łączy funkcje usługowe, mieszkaniowe i rekreacyjne, z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Plan zakłada ustanowienie przepisów umożliwiających tworzenie nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej oraz przestrzeni publicznych, które będą wspierać rozwój lokalnej społeczności i gospodarki.

Struktura Przestrzenna NCT

Projekt przewiduje różnorodność zabudowy, od zwartej struktury miejskiej w północnej części, przez usługowo-przemysłową na południu, do wyższej zabudowy na zachodzie. Taka struktura sprzyja tworzeniu zintegrowanych przestrzeni publicznych, które będą łączyć się z otaczającym środowiskiem, stwarzając jednocześnie możliwości dla różnych form inwestycji.

Główne Założenia Planu

 • W północnej części NCT zaplanowano zabudowę o charakterze miejskim, z nakazem tworzenia elewacji wysokiej jakości oraz handlowo-usługowych witryn.
 • Na południu przewidziano funkcje usługowo-przemysłowe, wspierające rozwój nowoczesnych technologii i innowacji.
 • Wschodnia część zostanie przeznaczona na mieszkalnictwo z elementami usług.
 • Komunikacja w NCT ma opierać się na dobrze zaplanowanej sieci ulic, ścieżek pieszych i rowerowych, z odpowiednią liczbą miejsc parkingowych.
 • Założenia Architektoniczne i Funkcjonalne

  Projekt zakłada szczegółowe wytyczne dotyczące architektury, materiałów i oświetlenia, a także ograniczenia dotyczące ogrodzeń i lokalizacji dużych obiektów handlowych. Wszystko to ma na celu stworzenie spójnej i estetycznie atrakcyjnej przestrzeni miejskiej.

  Podsumowanie

  NCT jest nie tylko projektem urbanistycznym, ale także wizją nowoczesnego miasta, które harmonijnie łączy przeszłość z przyszłością, tradycję z innowacją. Ta inicjatywa przyczyni się do dalszego rozwoju Tczewa, czyniąc go atrakcyjnym miejscem dla mieszkańców, inwestorów i turystów.

  Źródło: https://wrotatczewa.pl/

  Archiwum: styczeń 2024